Bestuur Medisch Benefiet Friesland

Stichting Medisch Benefiet Friesland is in 2012 opgericht door een groep van zes coassistenten.
Het doel van de stichting is het organiseren van inzamelingsacties en een jaarlijks benefietdiner, om daarmee zoveel mogelijk geld op te halen voor een lokaal goed doel.
Tevens willen we Friese medische collegae een gelegenheid geven tot integratie en informeel contact.

Bestuur 2019Van links naar rechts: Liesbeth, Anne, Yvette, Franciena, Elles, Hanneke, Nienke, Marije

Ook voor het jaar 2019 dit jaar staat er weer een fantastisch benefietdiner op de planning voor alle specialisten, huisartsen, arts-assistenten en co-assistenten uit Friesland. Dit jaar gaat de opbrengst naar Stichting SuriDocs. Zij zetten zich in om de spoedeisende ambulancezorg in Suriname te verbeteren.  Op dit moment overlijden bijna 60% van de patiënten die in een acute situatie terecht komen in Suriname ter plaatse. Om dit aantal terug te brengen is het doel van de stichting in 2019 een extra ambulance te faciliteren en deze ambulance te voorzien van geschoolde hulpverleners, waardoor eerste hulp ter plekke verleend kan worden.

VoorzitterYvette Loonstra
SecretarisAnne Braakman
PenningmeesterElles Screever
Locatie & LogistiekFranciena Stellingwerf
Nienke Slagter
AcquisitieHanneke Wouters
Liesbeth Visser
PromotieMarije Peters

Bestuur 2018


Op 16 maart 2018 vond de zesde editie van het Medisch Benefiet Friesland plaats. De opbrengst van deze avond en de andere inzamelacties was maarliefst €25.999,47. Dit bedrag is ten goede gekomen aan Stichting Safe Motherhood. Stichting Safe Motherhood zet zich in om wereldwijd moedersterfte terug te brengen. Op dit moment overlijden er 800 vrouwen per dag ten gevolge van zwangerschapsproblematiek, waarvan 99% in ontwikkelingslanden. Om dit aantal terug te brengen is in 2018 een team gynaecologen onder leiding van prof. dr. Jelle Stekelenburg (gynaecoloog te Medisch Centrum Leeuwarden) afgereisd naar Ethiopië om daar samen met zes Ethiopische trainers een groep van 32 gezondheidswerkers op te leiden.

VoorzitterLiseth de Wolff
SecretarisSharon Hendriks
PenningmeesterRianne Lugtenborg
Locatie & LogistiekJuliët Vrolijk
AcquisitieGeert Lanting
Lisa Blauw
PromotieEline Waaijer
Carine Veeneman

Bestuur 2017


Op 10 maart 2017 vond de eerste lustrumeditie van het medisch benefietdiner plaats. Samen met alle andere acties is een totaalbedrag van €27.367,02opgehaald, hetgeen later nog is aangevuld tot €28.000,00. Dit bedrag is ten goede gekomen aan Stichting Faridpur. Stichting Faridpur is actief in Bangladesh en in Nigeria, en steunt daar de medische en de sociale projecten van Cees en Neeltje Spronk. Het opgebrachte geld zal gebruikt worden om een nieuw laboratorium te bouwen voor het Cocin Ziekenhuis in Mangu in Nigeria. Het nieuwe laboratorium was dringend nodig om aan de grote vraag naar diagnostiek te kunnen voldoen, met name naar aids.

VoorzitterMerel Pool
SecretarisMarjolein Gerds
PenningmeesterSiham Mahnin
Locatie & LogistiekDian van Maanen
Niels Grote Beverborg
AcquisitieAnna-Nynke Kamsma
PromotieFrank Verhoog
Rob Meinds

Bestuur 2016


Op 18 maart 2016 vond het 4e benefietdiner plaats in de Koperen Tuin.
Tijdens de avond zijn we wat conservatief geweest bij het bepalen van het eindbedrag. Er is €17.454,19 opgehaald voor Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland. Zij organiseren educatieve, sportieve en creatieve weekenden voor jongeren met een verstandelijke handicap in Eernewoude. Het geld zal gebruikt worden om professionele begeleiding tijdens de weekenden te bekostigen en zo de kwaliteit van de weekenden hoog te houden.

VoorzitterDyane Woudstra
SecretarisSanne Arjaans
PenningmeesterAnke Boxum
Locatie & LogistiekEsther Berghuis
Marije Benedictus
AcquisitieMina Netkova
PromotieLuuk Vermei

Bestuur 2015


Op 6 februari 2015 was de derde editie van het Medisch Benefietdiner Friesland.Dit jaar ging de opbrengst naar Operatie Glimlach van Dokters van de Wereld. Er werd €26.542,18 opgehaald voor dit goede doel. Zij gaan dit geld gebruiken om (plastisch) chirurgische teams (waaronder één uit het Medisch Centrum Leeuwarden) naar derdewereldlanden te sturen om daar kinderen met misvormingen te opereren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen met een hazenlip die zonder deze operatie buiten de maatschappij vallen.

VoorzitterMarije Bouma
SecretarisDoede Joustra
PenningmeesterSusanne Loth
Locatie & LogistiekFelicia de Jonge
Inge Reus
AcquisitieAafke van Merle
Renée van Bentum
PromotieBram Smit
Luuk Vermei

Bestuur 2014


In februari 2014 vond voor de tweede keer het Medisch Benefietdiner Friesland plaats. Op deze avond, georganiseerd door zeven coassistenten, werd ruim 22.000 euro opgehaald voor Fier Fryslan.
Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarbij valt te denken aan kindermishandeling, huiselijk geweld, seksueel geweld, eergerelateerd geweld, loverboyproblematiek en (internationale) mensenhandel. Fier heeft als opdracht het voorkomen van geweld, het stoppen van geweld en het bieden van hulp bij de gevolgen van geweld. Al hun werkzaamheden zijn hier naar te herleiden.
Het project dat wij met het Medisch Benefietdiner 2014 gesteund hebben is ‘de Garaasje’, een nieuw multifunctioneel gebouw waar verschillende activiteiten op het terrein van de aanpak van kinderhandel en mensenhandel gebundeld zullen worden.

VoorzitterEline Reiff
SecretarisDaphne Jacobs
PenningmeesterIrene Roelfsema
Locatie & LogistiekRinze Benedictus
AcquisitieKitty de Groot
Niels Huizing
PromotieMaaike Hettema

Bestuur 2013


In 2013 vond voor de allereerste keer het Medisch Benefietfiner Friesland plaats. Er werd ruim 20.000 euro opgehaald voor Stichting Fitkids.
Zij helpen kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening door in groepen te trainen. Dit gebeurt onder professionele begeleiding van een (kinder)fysiotherapeut in een sportschool, praktijk- of oefenruimte. Het Fitkids programma wordt op 150 locaties in Nederlands gegeven en wekelijks trainen zo’n 5000 kinderen.

VoorzitterAnne Loohuis
SecretarisNienke Koopmans
PenningmeesterJannes Sipkens
Locatie & LogistiekJoep Vendrik
AcquisitieFemke de Jong
PromotieTom Leenders