Stichting SuriDocs

Dit jaar is gekozen voor een project van stichting Suridocs, een stichting opgericht door vier artsen afkomstig uit Suriname die allen werkzaam zijn in ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. Deze stichting heeft als doel de gezondheidszorg in Suriname te bevorderen. Op dit moment zijn zij bezig met een project om de spoedeisende zorg in het land te verbeteren.

Suriname heeft een hoog mortaliteitscijfer als het gaat om spoedeisende zorg. Uit statistieken blijkt dat bijna 60% van de mensen met een acute aandoening ter plekke komt te overlijden. Een belangrijke oorzaak hiervan is een tekort aan ambulances, maar nog belangrijker gebrek aan geschoold personeel. Op dit moment wordt de ambulance alleen ingezet voor patiënten die naar het ziekenhuis moeten worden vervoerd na verkeersongelukken. Patiënten met andere problemen, zoals een hartinfarct, worden niet vervoerd en zijn afhankelijk van een taxi om naar het ziekenhuis te gaan. Maar ook de patiënten die wel met de ambulance worden vervoerd zijn niet verzekerd van goede zorg: ambulancepersoneel is niet geschoold en kunnen vrijwel geen medische handelingen uitvoeren. Hierdoor wordt de eerste hulp die nodig is pas in het ziekenhuis verleend.

Bij het leveren van spoedeisende medische zorg is tijdswinst essentieel. Het huidige project van stichting Suridocs zet zich in om een extra ambulance te kunnen bekostigen en deze ambulance te voorzien van geschoolde hulpverleners die jaarlijks bijscholing krijgen. In samenwerking met Kijlstra Ambulancedienst kan deze scholing worden gerealiseerd en gehandhaafd.  

Uitgangspunt van dit initiatief is een betere toegankelijkheid van de acute ambulancezorg voor iedere burger in Suriname. Het streven is dat door een kortere aanrijtijd en het kunnen verlenen van eerste hulp ter plaatse een kleiner aantal mensen die in acute nood verkeren komen te overlijden. Belangrijk hierbij is dat Stichting Suridocs en Kijlstra Ambulancedienst dit project zo opzetten dat na enkele jaren de lokale ambulancedienst zelfvoorzienend wordt in materiaal en scholing waardoor ook op lange termijn goede zorg kan worden gegarandeerd.