Interplast

Dit jaar zal de opbrengst ten goede komen aan stichting Interplast Holland, een organisatie die jaarlijks meerdere teams van chirurgen en operatie- & anesthesie assistenten uitzendt naar ontwikkelingslanden. Zij opereren daar kinderen en (jong) volwassenen met verminkingen of aangeboren afwijkingen die dit anders niet kunnen betalen, hiermee bieden zij deze mensen weer een toekomstperspectief. Een groot deel van deze teams bestaat uit werknemers van het Medisch Centrum Leeuwarden, zij bieden hun diensten vrijwillig en kosteloos aan.

Interplast is in 1969 als internationale organisatie ontstaan in de Verenigde Staten. In 1990 werd de Nederlandse variant Interplast Holland opgericht, deze is volledig onafhankelijk van haar zusterorganisaties. Het doel van de stichting is het uitvoeren van reconstructieve operaties in ontwikkelingslanden, hier bestaan meestal geen zorgverzekeringen en is voor vele mensen een operatie niet betaalbaar. De patiënten zijn vaak kinderen of jongvolwassenen met bijvoorbeeld brandwonden of lipspleten. Ook patiënten met een aangeboren afwijking aan ogen, oren, handen en benen vallen onder het programma van Interplast Holland.


Stichting Interplast Holland is volledig afhankelijk van donaties om haar werk te kunnen uitvoeren. Op dit moment kunnen jaarlijks al honderden kinderen en jongvolwassenen worden geholpen. Er is slechts €235 nodig om één operatie te bekostigen, een kleine bijdrage maakt dus al gauw een groot verschil! Daarnaast is in 2004 door Interplast Holland in samenwerking met andere instanties een brandwondencentrum geopend in Kampala, Oeganda. Uit de ervaringen hier bleek dat veel van de brandwondpatiënten jonge kinderen uit de sloppenwijken zijn. Daarom is recentelijk een brandwondpreventieprogramma ontwikkeld in samenwerking met de brandwondenstichting. Er wordt onder andere voorlichting gegeven op scholen in samenwerking met de lokale brandweer, ook zijn er inmiddels zo’n 1000 schoolkinderen actief betrokken. Op deze manier worden verminkingen door brandwonden niet alleen behandeld maar ook voorkomen. Het opgehaalde geld zal door Interplast Holland deels worden gebruikt voor het bekostigen van operaties alsook worden geïnvesteerd in het brandwondencentrum in Oeganda. Hier is dringend behoefte aan nieuwe apparatuur en wordt ook een deel duurzaam besteed aan het preventieprogramma

Voor verdere informatie wijzen wij u door naar de site van Interplast:

Interplast